Wat is Propaan?

Informatie over propaan

foto propaanPropaan (C3H8) is net als Butaan (C4H10) LPG. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas ofwel vertaald in het Nederlands: vloeibaar gemaakt petroleumgas.

Propaan wordt gewonnen bij de raffinage van aardolie en bij de winning van aardgas uit aardgasvelden en wordt in Nederland bijvoorbeeld ook veel gebruikt in Gasflessen. Propaan heeft een zuivere verbranding die te vergelijken is met aardgas.
Propaan of Butaan?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen butaangas en propaangas? Beiden hebben grotendeels dezelfde eigenschappen. Propaan heeft een lager kookpunt dan butaan en is daardoor in tegenstelling tot butaan ook bruikbaar bij temperaturen onder het vriespunt. Tot maar liefst minus 42 graden Celsius is het te gebruiken.

Propaangas kan dan ook zonder problemen buiten worden opgeslagen in een bovengrondse propaantank of in een ondergrondse tank.

Gas in gasflessen

In Nederland wordt eigenlijk alleen maar propaangas gebruikt voor grootverbruik. Ook veruit de meeste gasflessen worden in Nederland gevuld hiermee en in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, nauwelijks nog met butaan.

 

Propaanvloeistof

foto propaan

Propaan bevindt zich als een vloeistof in een propaantank. Zodra het wordt gebruikt, ontstaat er automatisch propaangas en kan het direct worden gebruikt om mee te koken of te stoken.

Het voordeel van vloeibare opslag is dat het volume vele malen kleiner is dan in gasvorm (1/256-ste deel). Daardoor is een veel minder grote tank nodig voor de opslag en kan het relatief eenvoudig worden vervoerd.

 

Volume Propaan

Propaan is temperatuurgevoelig. Vloeibaar propaan zet uit bij temperatuurstijgingen. Bij temperatuurdaling krimpt het volume. Hoe hoger de temperatuur is, des te groter wordt het volume. Om die reden worden propaantanks nooit helemaal gevuld door uw propaanleverancier. Het moet namelijk ruimte hebben in de propaantank om te kunnen uitzetten als de temperatuur buiten hoger wordt.

Het wettelijke toegestane vulniveau van een propaantank is:

  • 85% voor een propaantank met een inhoud van 5m3/5.000 liter
  • 90% voor een propaantank met een inhoud groter dan 5m3/5.000 liter.

+++

© Propaan.net - Propaan in Propaantanks | Wat is Propaan?

Scroll naar top