Propaantank installeren

Het gebruik van propaangas is in veel opzichten vergelijkbaar met het gebruik van aardgas. Bij propaangas is daarnaast ook sprake van een propaantank waarin de propaan voorraad is opgeslagen.

Bij het installeren van een propaantank komen een aantal zaken aan de orde:

Installatie Propaantank

Vanuit de propaantank loopt via een ondergrondse gasleiding de propaan naar de gevel van uw woning waar het wordt omgezet van middendruk naar lage druk en via de cv-ketel beschikbaar wordt gemaakt voor gebruik zoals de verwarming van uw woning, voor het verwarmen van water en als brandstof voor het koken op propaangas.
Installatie propaantank

Het installatieproces van een tank is heel eenvoudig. Je hebt alleen een propaantank nodig en een verbinding via ondergrondse leidingen met de cv-ketel. Vanaf de tank loopt het propaan als een vloeistof via een ondergrondse dunne leiding en via de gevel naar de cv-ketel of geiser van het woonhuis. Bij gebruik wordt de vloeistof propaan automatisch omgezet in propaangas.

Propaantank voor meer huizen

Meestal wordt voor een woonhuis of bedrijfspand één propaantank gebruikt, maar op één tank kunnen meerdere woningen of appartementen worden aangesloten. Met behulp van meerdere verbruiksmeters vanaf de tank wordt het gasverbruik dan voor elk huishouden individueel worden berekend.

Propaangas Leidingen

De Propaangas Leverancier verzorgt over het algemeen behalve de plaatsing van de propaantank en de levering van het propaan ook de installatie van het leidingwerk van de tank naar uw woning. Dit ondergrondse leidingwerk moet over het algemeen worden betaald door u als gebruiker zelf.

Als gebruiker wordt u eigenaar van het leidingwerk. Niet van de propaantank! Die blijft eigendom van de propaanleverancier. Eventuele toekomstige schades aan het leidingwerk, benodigde wijzigingen en de wettelijke keuringen komen voor rekening van de gebruiker.

De betere propaangas leverancier helpt haar klanten bij de wettelijke herkeuringen van het propaanleidingwerk.

Huur, onderhoud en keuringen propaantank

Het onderhoud en de verplichte keuringen van de tank neemt de propaangas Leverancier in principe voor zijn rekening. Voor het gebruik van de propaantank betaalt u als klant in ruil daarvoor jaarlijks een huurbedrag.

De hoogte van de huur voor de gastank is mede afhankelijk van de grootte van de tank, het afnamevolume van propaan en de contractduur die u afsluit met de propaangas leverancier.

Propaan bestellen

U kunt als gebruiker eenvoudig via de inhoudsmeter op de propaantank bepalen hoeveel propaan er nog in de propaantank zit en vervolgens bij uw propaan leverancier gas bestellen.

De stelregel is dat men weer propaan bestelt als de inhoudsmeter van uw propaantank 30% aangeeft. Over het algemeen wordt de propaantank binnen drie tot vijf werkdagen door uw propaangas leverancier weer bijgevuld met propaan tot het wettelijk toegestane maximum van 85-90%.

Exlusiviteit vullen propaantank

De propaantank mag overigens alleen orden gevuld door de propaangas leverancier van wie u de propaantank gehuurd heeft en met wie u als klant een leveringscontract voor propaan heeft afgesloten.

 

+++

© Propaan.net - Propaan in Propaantanks | Propaantank Installeren

Scroll naar top